Searching For Energy

From Howto Things
Jump to navigation Jump to search
IMG 0174.JPG

please scroll down for an English version


mainų laboratorija „pasidaryk pats“#2

„Energijų ieškojimas“ su Vaclovu Mikailioniu ir Sauliumi Leonavičiumi


2016 m. liepos 26 d. antradienį, 14:00-18:00 val., atviras pristatymas 18:00 val. Dalyvavimas su patvirtinta registracija el. paštu o-o@o-o.lt iki 2016 m. liepos 25 d.

Institutio media kviečia jungtis dalyvauti žinių mainų laboratorijoje su geofizinės energijos ekspertu Vaclovu Mikailioniu ir menininku Sauliumi Leonavičiumi.

Vaclovas Mikailionis pristatys Vilniaus senamiesčio kaip ištisos šventvietės sandarą, ypatingas energetinių gardelių struktūras, kurios būdingos tik šiam miestui, upių energetinį poveikį. Bus aptariami žemės energetikos matavimo būdai, tokie kaip radiostezija ir biolokacija, jų praktinis pritaikymas, vyks diskusija apie su energetikos matavimais susijusią mistiką ir skepticizmą. Dalyviai savo pasigamintais prietaisais patys galės išbandyti radiostezijos ir biolokacijos metodus, tyrinėdami „Sodų 4“ apylinkes.

Saulius Leonavičius pristatys savo kuriamą psichonauto kostiumą ir pasiūlys pasigaminti vieną jo dalių – sėdėjimo diržą. Psichonauto kostiumas – tai kostiumas, kuriame psichodelinė vizija sujungiama su kritinio dizaino strategijja, tai įrankis, skirtas keliauti fizinėje ir mentalinėje erdvėje, leidžiantis ilgai išbūti gamtoje kontempliuojant pakitusias sąmonės būsenas.

Laboratoriją užbaigs diskusija, rezultatų aptarimas ir atviras pristatymas.

Vaclovas Mikailionis – lietuvių etninės kultūros tyrinėtojas, rašytojas, vertėjas, geofizinės energijos ekspertas, bendradarbiavo su menininku Artūru Raila projekte „Žemės galia“.

Saulius Leonavičius – tarpsritinis menininkas, Vilniaus dailės akademijos doktorantas, šiuo metu tyrinėjantis phramakono (vaisto/nuodo) reiškimąsi kultūroje, taip pat teoriškai ir praktiškai tyrinėjantis psichodelikos, neošamanizmo, transpersonalinės patirties galimybes. 


Žinių mainų laboratoriją rengia Institutio media, bendradarbiaudama su Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjunga. Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ir Lietuvos kultūros taryba.


howto-things.com [1]


Projektų erdvė „Sodų 4“ Sodų g. 4, Vilnius


EN

exchange laboratory #2


"Searching For Energy" with Vaclovas Mikailionis and Saulius Leonavičius


26–07–2016 2–6 pm, public presentation 6 pm Free event, please register by email o-o@o-o.lt by 25-07-2016


Institutio media invites everyone interested to take part in the knowledge exchange laboratory with expert in geoenergetics Vaclovas Mikailionis and artist Saulius Leonavičius.

Vaclovas Mikailionis will introduce the structure of Vilnius old town as a place of worship, with its unique energy grid structures that characterise this particular city, as well as the influence of the river energy. Radionics and biolocation will be discussed as methods for measuring the energy of the Earth, considering practical use of these methods and discussing the mysticism and skepticism around them. All participants of the laboratory will have an opportunity to test the methods of radionics and biolocation themselves by exploring the area around "Sodų 4".

Saulius Leonavičius will introduce the costume of a psychonaut he is currently creating and will demonstrate how to make one of its elements – the sitting belt. The costume of a psychonaut is a costume which allows to connect a psychedelic vision with a critical design strategy. It is a tool which assists when traveling in physical and mental space and spending long periods of time in the nature, contemplating the transforming states of consciousness.

The laboratory will end with the discussion and open presentation of results.

Vaclovas Mikailionis is a researcher of lithuanian ethnic culture, writer, translator, expert in geoenergetics, earlier he has participated in art project by Artūras Raila "Power of Earth" (2005-2012).

Saulius Leonavičius is an interdisciplinary artist, doctoral student at Vilnius Academy of Arts, currently researching the phenomenon of pharmakon (as remedy/poison) in culture. Leonavičius is also researching the potential experiences of psychedelics, neoshamanism and transpersonality from theoretical as well as practical perspectives.


This event is organized by Institutio Media in collaboration with Lithuanian Interdisciplinary Artists' Association and is kindly supported by Lithuanian Council For Culture as well as the Ministry of Culture of the Republic of Lithuania.

howto-things.com [2]


Project Space “Sodų 4” Sodų Str. 4, Vilnius