Neural (r)Evolution

From Howto Things
Jump to navigation Jump to search

Neural r(E)volution press Lithuania.jpg


Mainų laboratorijų serija „Pasidaryk pats“

„Neural (r)Evolution / Neuronų (r)evoliucija“ su Marinos Koutsomichalis

2016 m. rugsėjo 27 d., 11 – 18:00 val., viešas pristatymas 18:00 val. Dalyvavimas su patvirtinta registracija el. paštu o-o@o-o.lt iki 2016 m. rugsėjo 26 d.

Trečiojoje mainų laboratorijų „Pasidaryk pats“ serijoje technologijų menininkas iš graikijos Marinos Koutsomichalis pristatys įvietintą veiksmą „Neural (r)Evolution“, pagrįstą skaitmeninėmis technologijomis, skaičiavimu ir kolektyviniu tyrinėjimu. Tai intensyvios dirbtuvės, kurių dalyviai išbandys įvairias technologijas, medžiagas ir metodus, taip pat įvairias ANN (Artificial Neural Network, angl. dirbtinis neuroninis tinklas) topologijas ir galiausiai sukurs galimai interaktyvų dirbtinį neuroninį tinklą, išsidėsčiusį fizinėje erdvėje ir skleidžiantį audiovizualinius signalus. Kolaboracijoje dirbantis menininkas siekia konstruoti realią sistemą, atkartojančią socialiai susiklosčiusius mąstymo šablonus bei jų formas – o taip pat reflektuoti (r)evoliuciją, susijusią su technologijų nulemta priemonių ir įpročių kaita.

Dirbtuvėse kviečiami dalyvauti visi susidomėjusieji, nepriklausomai nuo turimos ar neturimos patirties elektronikos, garso kūrimo, programavimo, skaičiavimo, kolektyvinių praktikų srityse. Dirbtuvių eigoje dalyviai bus kviečiami prisijungti prie kolektyvinio rezultato sukūrimo idėjomis, objektais, žiniomis ir medžiagomis bei įsiraukti į diskusiją apie funkcionuojančius dirbtinius neuronų tinklus, apie visuomenės ir technologijų funkcionavimo struktūrų panašėjimą. Kviečiame atsinešti savo turimus arduino valdiklius, sensorius, neveikiančius elektronikos prietaisus.

Marinos Koutsomichalis (g. 1981 Atėnuose, Graikijoje) – technologijų menininkas, mokslininkas, gyvenantis ir dirbantis įvairiose šalyse. Studijavo elektronikos ir naujųjų medijų doktorantūrą De Montfort Universitete (Jungtinėje Karalystėje), baigė kompozicijos ir skaitmeninių medijų srities studijas Jorko universitete (Jungtinėje Karalystėje). Yra kartu dirbęs su įvairiomis institucijomis ir projektų erdvėmis ir pristatęs savo darbus skirtinguose kontekstuose – muziejuose, bienalėse, industrinėse teritorijose, pogrindžio susibūrimuose, bažnyčiose, mokslinėse konferencijose. Turino universitete, Italijoje, dirbo moklso darbuotoju, skaitė paskaitas Volverhamptono universitete (Jungtinėje Karalystėje), Kretos Technologiniame edukacijos institute, Atėnų šiuolaikinės muzikos tyrimo centre (CMRC-KSYME). Parašė knygą "Mapping and Visualization with SuperCollider", yra pagrindinis So.D.A. (Sound Design Accelerator) projekto programuotojas.

Mainų laboratorijų tikslas – ne tik plėsti jau pažįstamą „pasidaryk pats“ (angl. „do it yourself“) kultūrą lietuviškame meno lauke, bet ir paskatinti skirtingų disciplinų kūrėjus bei visus susidomėjusius aktyviai tarpusavyje pasikeisti turimomis žiniomis, taip ne tik išmokstant naujų įgūdžių, bet ir išmokant kitus. Visas laboratorijas vienija tikslas testuoti žmogaus būvio natūralioje ir žmogaus sukurtoje aplinkoje ribas.

Renginį organizuoja Institutio media, bendradarbiaudama su Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjunga. Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ir Lietuvos kultūros taryba.

https://www.facebook.com/events/1753842934869415/

http://howto-things.com/

Projektų erdvė „Sodų 4“ Sodų g. 4, Vilnius


DIY exchange laboratory series


“Neural (r)Evolution” with Marinos Koutsomichalis


27 September 2016 11 am - 6 pm Public presentation 6 pm Registration by email o-o@o-o.lt by 26 September 2016


Neural (r)Evolution is a site-dependent artwork based on DIWO (Do It With Others) practices, digital technology, computing and collective material exploration. Neural (r)Evolution revolves around an intensive production workshop, where participants explore a diverse range of technologies media, materials and methodologies as well as various ANN (Artificial Neural Network) topologies to eventually produce a (possibly interactive) ANN distributed in physical space and generating audiovisual signals through a series of speakers and LEDs. In this way, Neural (r)Evolution aspires to constitute an actualised ‘culture’—in that it will exemplify socially constructed cognitive patterns as well as their material artefacts—as well as a (r)evolution—in that it will revolve around the technologically-mediated evolution of well-known materials and practices. Participants of all backgrounds with or without experience in electronics, media-art, sound synthesis, physical computing, collective/collaborative practices and programming are invited to be part in Neural (r)Evolution. Participants are advised to contribute own content—that is, objects, ideas, materials and expertise of any kind; this content may constitute an initial collective repository of material and abstract means upon which the eventual installation will be based. So bring with you any micro-controllers, single-board computers, sensors, dysfunctional electronic devices and ideas you may have lying around along with your desire for collective work and socially empowered creation!

Marinos Koutsomichalis is an artist, scholar and creative technologist. He was born in Athens, GR (1981) and has since lived and worked in various cities around the world. His interests involve hypermediacy, technological mediation, material exploration, post-humanism, distributed cognition, and computational æsthetics. He has collaborated with various institutions and project spaces worldwide and he has presented his work internationally in all sorts of milieus: from leading museums and acclaimed biennales to industrial sites, and from underground venues to churches and scientific conferences. He has worked as a research fellow in the University of Turin and has lectured at the University of Wolverhampton (VL), the Technological Educational Institute of Crete and the Athenian Contemporary Music Research Center (CMRC-KSYME). He has being responsible for numerous publications in international scientific journals and conferences, for numerous workshops/talks worldwide and for writing the Mapping and Visualization with SuperCollider book. He is the main software developer of the So.D.A. (Sound Design Accelerator) project. He has a PhD in Electronic Music and New Media from (De Montfort University, GB) and a MA in Composition with Digital Media (University of York, GB).


The aim of this laboratory series is not only to expand the already existing DIY field in contemporary art practices in Lithuania, but also to create a platform for interdisciplinary artists as well as everyone else interested to actively exchange their knowledge by sharing it and teaching each other. Exchange laboratories are designed to allow to test the limits of existence of a human being whether in natural or man-made environment. Different sets of skills are demonstrated during each of the events as well as different pieces of knowledge shared, all important to our existence in the past, present or future.

This event is organized by Institutio Media in collaboration with Lithuanian Interdisciplinary Artists' Association and is kindly supported by Lithuanian Council For Culture as well as the Ministry of Culture of the Republic of Lithuania.

https://www.facebook.com/events/1753842934869415/

http://howto-things.com/

Project Space “Sodų 4” Sodų Str. 4, Vilnius