HOWTO things:About

From HOWTO things
Revision as of 14:53, 21 May 2016 by Lina (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Projektas Howto-Things buvo inicijuotas 2014 m. Kauno technologijos Universitete veikiančio Tarptautinio Semiotikos Instituto ISI ir toliau kuriamas su Institutio media. Howto-Things tikslas – skatinti kūrybišką eksperimentavimą bei su tuo susijusius meno srities tyrimus, taip pat sukurti platformą tyrimų metu gimusių idėjų patikrinimui. Howto-Things veikia kaip 'online' laboratorija, sukurianti aplinką apsikeitimui tarpdisciplininėmis žiniomis ir idėjomis.


The project Howto-Things was initiated by International Semiotics Institute (based in Kaunas University of Technology, Lithuania) in 2014 and has been developed together with Institutio media since then. Howto-Things aims at encouraging creative experimentation and expanding artistic research. It is also working on developing a platform for testing the research ideas. Howto-Things operates as an 'online' laboratory providing an environment for interdisciplinary exchange to take place.