Building a Shelter

From Howto Things
Jump to navigation Jump to search
Mainu-laboratorija-foto-povilas-baranovas.jpg

exchange laboratory #1

Building a Shelter with Mykolas Gerliakas

Project Space “Sodų 4” Sodų Str. 4, Vilnius

26-04-2016

3–7 pm Public presentation 7 pm

Free event, registration necessary due to limited spaces. Please email info@migaa.eu to register by 25-04-2016 with a brief motivation and a small piece of knowledge you would like to share with other participants (5-10 min)


Institutio media invites everyone interested to take part in the first knowledge exchange laboratory from the series in 2016. It will be led by scout Mykolas Gerliakas joined by more members of scouting community.

Scouting is more than a century long movement, supporting young people in their physical, mental and spiritual development. They share knowledge in communities and develop progressively according to changing conditions. Scouting is based on self organised team work, exchange of experience, personal progression and organised playful activities allowing to practice outdoor skills. In this particular workshop for exchange of knowledge scout Mykolas Gerliakas will demonstrate how to design a shelter from self-made rope for a hostile environment. Other conditions and variations of shelter building will also be discussed.

Mykolas Gerliakas is a scout in Kernavės tuntas scout group. He has been developing his practice since 2003. He navigates through the density of contemporary innovation by choosing the point of view of primordial human.

The aim of this laboratory series is not only to expand the already existing DIY field in contemporary art practices in Lithuania, but also to create a platform for interdisciplinary artists as well as everyone else interested to actively exchange their own knowledge by sharing it with each other.

The series of exchange laboratories are designed to allow to test the limits of existence of a human being whether in natural or man-made environment. Different sets of skills will be demonstrated as well as different pieces of knowledge shared, all important to our existence either in the past (e.g. recipes, wellbeing techniques), present (e.g. technology-related knowledge tips) or in the future (can one guess?). The laboratories will aim to create a platform to preserve and to share such information which is at risk of disappearing due to the flow of information or due to flow of time. Sets of knowledge collected during the laboratories will be brought together and will be made easily accessible to all.

This event is organized by Institutio Media in collaboration with Lithuanian Interdisciplinary Artists' Association and is kindly supported by Lithuanian Council For Culture as well as the Ministry of Culture of the Republic of Lithuania.

http://howto-things.com/

Cover photo: Povilas Baranovas


mainų laboratorijos „pasidaryk pats“#1

Pastogės kūrimas su Mykolu Gerliaku

Projektų erdvėje „Sodų 4“ Sodų g. 4, Vilnius

2016 m. balandžio 26 d. antradienį, 15:00-19:00 val., pristatymas 19:00 val. Renginys nemokamas. Vietų skaičius ribotas, dalyvavimas su patvirtinta registracija el. paštu info@migaa.eu iki 2016 m. balandžio 25 d.

Registruodamiesi nurodykite trumpą motyvaciją bei žinias, kuriomis norėtumėte pasidalinti su kitais dalyviais šios laboratorijos metu (iki 5–10 minučių).


Institutio media kviečia dalyvauti pirmojoje 2016-ųjų metų serijos kūrybinėje žinių mainų laboratorijoje su skautu Mykolu Gerliaku, prie kurio prisijungs daugiau skautų bendruomenės narių.

Šių laboratorijų tikslas – ne tik plėsti jau gan pažįstamą „pasidaryk pats“ (angl. „do it yourself“, „DIY“) kultūrą lietuviškame meno lauke, bet ir paskatinti skirtingų disciplinų kūrėjus bei visus susidomėjusius aktyviai tarpusavyje pasikeisti atsineštomis žiniomis, taip ne tik išmokstant naujų įgūdžių, bet ir išmokant kitus.

Būsimas laboratorijas vienija tikslas testuoti žmogaus būvio natūralioje ir žmogaus sukurtoje aplinkoje ribas. Bus siekiama pademonstruoti skirtingų sričių įgūdžių bei perteikti žinių, svarbių bet kurioje mūsų būvio pakopoje (naudotų praeityje, svarbių kasdienėje aplinkoje dabartyje bei galimai esminių reikalingų įgūdžių netolimoje ateityje). Laboratorijos sieks sudaryti galimybes prisiminti ir perduoti vieni kitiems žinias, kurios dėl informacijos srauto ar kartų kaitos netolimoje ateityje gali būti sunkiai pasiekiamos. Laboratorijose pristatoma informacija bus renkama ir fiksuojama paverčiant ją lengvai prieinamais įgūdžių rinkiniais.

Skautai, kaip daugiau nei šimtmetį egzistuojančios universalios jaunimo lavinimo programos, savo žinias atnaujina ir perduoda bendruomenėse jas pritaikydami prie besikeičiančių sąlygų. Jiems būdingi būrių saviorganizacijos ir patirčių perdavimo principai bei saviauklos metodai grąžina į veiksmą natūralioje aplinkoje, informacijos perdavimą ir mokymąsi žaidžiant, tuo pačiu ir į vaikystę. Šioje žinių mainų laboratorijoje skautas Mykolas Gerliakas rodys, kaip iš pačių pasidarytų virvių sukonstruoti pastogę norint prisiglausti nesaugioje aplinkoje. Bus aptariamos pastogės konstravimo alternatyvos priklausomai nuo aplinkos sąlygų bei metų laiko.

Mykolas Gerliakas – Kernavės tunto skautas vytis. Skautauti pradėjo 2003 metais ir augo kartu su organizacija. Teisingą kelią šiuolaikiniame inovacijų tankumyne randa žvelgdamas per pirmapradžio žmogaus prizmę.

Dirbtuves rengia VŠĮ Institutio media bendradarbiaudama su Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjunga. Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ir Lietuvos kultūros taryba.

http://howto-things.com/Documentation


Laboratorijos dokumentacija

Užsiėmimo esmė yra pirminiai žmogaus poreikiai (valgyti, miegoti).

Veiksniai, kurie labiausiai trukdo miegoti, yra šaltis ir drėgmė. Siekiant apsisaugoti nuo išorinių trukdžių privalome susikurti tam palankią aplinką. Saugią erdvę, kurią kiekvienas įdentifikuojame kaip miegamajį. Įsijausime į situaciją, kai žmogus nėra pasiruošęs civilizuotomis priemonėmis mūsų klimato zonoje.

Pagrindinė priemonė kuriant miegamąjį yra stogas. Stogo dedamosios dalys yra struktūrinis paviršius ir danga. Plotas po stogu turi būti pakankamas žmogui atsigulti – atpalaiduoti visus raumenis, danga turi būti tanki tiek, kad nukreiptų lietaus vandenį ir kuriamą erdvę paverstų sausa. Struktūrą galima konstruoti naudojant medžio ar krūmo šakas – natūraliomis medžiagomis iš gamtos. Dangą galima formuoti augalų lapais ir spygliais, taipogi lengvai randamais gamtoje.

Problema, kurią reikia išspręsti, yra visų objektų sujungimas į visumą. Civilizuotame pasaulyje tai gali būti vinys, varžtai, kabės ar klijai, tačiau patikimos improvizuotos ir nesunkiai naudojamos priemonės yra virvės, žemės trauka ir trintis. Tinkamai panaudojus atramas ir sukūrus trintį žemės trauka padeda stabilizuoti konstrukcijas. Tačiau pasitaiko situacijų, kuomet neįmanoma sukurti atramos nepasinaudojant papildomais jungtukais – šiuo atveju virvėmis.

Virvė – tai lankstus ilgas daiktas. Tai gali būti bet kokio minkšto, atlaikančio dinamines apkrovas, pluošto orientavimas išilgai jo paties geometrijai. Civilizacijoje tai drobės, plastiko, celiuliozės atraižos. Gamtoje nesunkiai aptinkami objektai, kuriami pačių augalų. Tai gali būti stiebų pluoštas, stiebų žievė, nesumedėję stiebai, jaunos šaknys. Esmine problema tampa atskirų trumpų juostelių jungimas į vieną bendrą daiktą, neprarandant atsparumo statinėms ir dinaminėms apkrovoms. Virvės pluoštas yra orientuotas išilgai jos geometrijai, todėl jos stipriosios savybės taip atsiskleidžia šia kryptimi. Tai svarbu naudojant virvę, kai jėgos kryptis veikia skersai pluoštui, tokiose situacijose prarandama daug savybių.


Inventorius:

Peilis (žmogui 1 vnt), vaikams tiks žirklės

Medžio žievė (9 stiebai žmogui)

Virvė (1,5 m žmogui)

Lazda (2 vnt žmogui)

Siūlas (špūlė žmogui) vaikams tiks plastilinas

Bambukiniai iešmeliai arba plonos lazdelės ( 20+ vnt žmogui)


Proceso eiga:

Virvės pynimas

Mazgų mokymasis

Stogo konstrukcijos maketas


2016 m. laboratorijų ciklo tikslas – tirti žmogaus išbuvimo-išlikimo-prisitaikymo galimybių ribas. Galvodami apie šias laboratorijas modeliuojame tiek realias tiek fiktyvias galimas situacijas, kurios gali atsitikti, kuriose žmonėms išlikimo žinių gali prireikti. Galima pastebėti ir šiandien – politinė situacija verčia pabėgėlius ieškoti prieglobsčio, ekonominė ar socialinė situacija verčia dalį žmonijos ieškoti kur prisiglausti. Kalbant apie fiktyvias situacijas galima pasvarstyti kokia tvarka įsivyraus dabartinėje aplinkoje po staigaus gamtinio ar kitokio pokyčio, galimai sukelto žmogaus arba pačios gamtos.