Sourdough DNA

From Howto Things
Jump to navigation Jump to search

Hosted by Kamilė Krasauskaitė

Saturday, November 28, 2020 at 11 PM UTC+01

Duonos raugo DNR

„Institutio media“ kviečia dalyvauti dirbtuvių cikle „Duonos raugo DNR“ kartu su menininke Kamile Krasauskaite. Dirbtuvės tiek virtualių, tiek individualių asmeninių susitikimų formatu vyks 2020 m. lapkričio 29 d. – gruodžio 18 d. Dirbtuvių dalyviams bus suteikta galimybė sukurti savo unikalią laktobacilų ir laukinių mielių kolekciją minkant tešlą, keliaujant po įvairias vietas bei atliekant kitas praktikas. Dirbtuvių metu bus ieškoma tiek metaforinių, tiek apčiuopiamų būdų perteikti meilės žinutę, parodyti rūpestį ir atrasti universalius, visus mus siejančius ritualus. Vienas iš esminių projekto tikslų – atsekti konkretaus raugo DNR kismo seką, išsiųsti jį į kitą geografinę vietovę ir atlikti sekoskaitos procesą iš naujo. Tai parodys, kaip ta pati medžiaga – šiuo atveju, raugas – praturtėja atsidūrusi skirtingose aplinkose, sykiu išryškinant raugo mikrobų biologinę įvairovę.

Siekiant palyginti skirtingas raugo aplankytas bendruomenes ir vietoves bus naudojamas statistinis metodas. Kai kurie dalyviai galės pastebėti, kad jų atgaivintame rauge nutūpė ant jų pačių rankų ir kūnų esančių bakterijų kolekcijos. Atgaivintam raugui įtakos gali turėti daugybė su mūsų unikalia aplinka susijusių veiksnių, tokių kaip klimatas, naudojami skirtingi javai, vanduo. Dalyviai bus aprūpinti įrankiais (džiovintais raugo lapeliais, stiklainiu, duonos kildinimo krepšeliu, nerūdijančio plieno grandikliu ir lino skepetaite) ir instrukcijomis, kaip juos pasitelkti siekiant sugauti daugiau laukinių bakterijų. Tuomet dalyviai bus pakviesti pasidalinti pastabomis apie savo minkomos tešlos aromatą ir kilimo greitį. Šios pastabos bus užfiksuotos dalyviams suteikus galimybę pasirinktu formatu (pvz., pasakojimais, piešiniais ar kylančiai tešlai skirtu muzikos grojaraščiu) sukurti savo asmeninį įrašą apie tai, ką pajuto, sužinojo ar atrado tešlos minkymo ir duonos kepimo proceso metu.

Kamilė Krasauskaitė – menininkė, pagrindine medija pasitelkianti duonos raugą. Jos praktika vystosi įgydama skirtingus formatus – nuo instaliacijų ir skulptūrų iki leidinių bei socialinių renginių. Menininkai ir raugas paklūsta tiems patiems fermentacijos principams: procesai nepateikia išbaigto artefakto, instaliacija esti dabarties momente, įvykiai plaukia vienas iš kito ir nuolat tampa bei nyksta, taip būdami performatyvūs. Vienas iš pagrindinių Krasauskaitės veiklos užmojų – suburti ir į savo praktikas įtraukti kuo įvairesnes bendruomenes. Šiuo metu Krasauskaitė taip pat dirba edukacijos ir bendruomenės įtraukimo veiklų kuratore ŠMC, Vilniuje.

Dirbtuvės „Duonos raugo DNR“ vyks sudėtiniu formatu: bus surengtos dvi „Zoom“ video-konferencijos, dalyviams bus išsiųstas vaizdo įrašas „besimokant liesti“ ir pateiktas dokumentas su gairėmis bei instrukcijomis įvairiems eksperimentams su raugu. Kartu su dalyviais surinkti duomenys bus nagrinėjami siekiant palyginti, kaip geografinė vietovė ir skirtingi miltai viso proceso eigoje veikia mikrobų augimą. Galutinis dirbtuvių rezultatas bus eksponuojamas nedisciplininių tyrimų laboratorijoje „Alt lab“ Vilniuje.

Dirbtuvės vyks lapkričio 29 – gruodžio 18 d. Susidomėjusius kviečiame registruotis ir siųsti trumpą motyvaciją el. paštu krakamile@gmail.com iki lapkričio 25 d.

Projektą finansuoja @Lietuvos kultūros taryba ir @Vilniaus miesto savivaldybė. Organizatorius – Institutio media, partneris – Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjunga. Dėkojame tyrėjui ir mokslininkui Edvardui Golovinui už hipotetinių idėjų išvertimą į mokslinius terminus ir pavyzdžius, už proceso žingsnių nukreipimą reikiama linkme, taip pat už loginio pagrindo būsimoms idėjoms sukūrimą. www.o-o.lt

Sourdough DNA

Institutio media invites to participate in a series of workshops “Sourdough DNA” with artist Kamilė Krasauskaitė. They will be held between 29 November – 18 December 2020, organised in a series of online and offline individual meetings.

Participants of the workshop Sourdough DNA will be invited to create their unique collection of lactobacillus and wild yeast collection by kneading, travelling to various locations, performing other actions. The workshop will aim to find metaphorical or realistic methods for sending a love message, caring and finding universal rituals to connect us with others.

One of the main goals of the project is to sequence the DNA of particular sourdough, to send it to the other geographical area and then to sequence it again. This will demonstrate how the same material gets enriched in different environment, which characterises the microbial biodiversity of the sourdough. Statistical approach will be used to compare different communities and locations the sourdough has traveled to. Participants may find that their starters came from their own collection of bacteria found on their own bodies. Starters might be influenced by many factors such as climate, various grains, water.

Participants will be provided with tools (dry sourdough leaves, a jar, bread banneton proofing basket, a stainless steel scraper, linen cloth) and guided how to activate them to catch more wild bacteria. Then some observations about the aroma and the raising speed of the dough will be made and recorded. Participants will have a chance to create a record of what they felt, learned, found during the process of kneading dough and baking bread, in a selected format, such as stories, playlists played for the rising dough and other.

Kamilė Krasauskaitė is an artist working with sourdough. Her practice evolves in different formats – installations, sculptures, publications or social events. Artists and sourdough obey the same principles of fermentation: the process does not provide a finished artefact, the installation is limited to the present moment, the events arise from each other and are constantly becoming and disappearing, and are therefore performative. One of the main missions in Krasauskaitė’s activities is to bring together and to get different communities involved in her actions. Krasauskaitė also currently works as a curator of education and community engagement at the CAC, Vilnius.


The workshop will be organised as two Zoom sessions, a video “learning how to touch”, a pdf with guidelines and a set of instructions for various experiments with the sourdough. The data generated together will be used to compare how geography and different flours affect microbial growth over time. The final result of the workshop will be exhibited at Alt lab, a non disciplinary laboratory in Vilnius.

Please send a short motivation to krakamile@gmail.com by 26 November to register for the workshop. The project is supported by Lithuanian Council for Culture and Vilnius City Municipality. Organized by Institutio Media, in partnership with Lithuanian Interdisciplinary Artists’ Association.

An enourmous thanks to researcher and scientist Edvardas Golovinas, for translating hypothetical ideas into scientific terms and examples, guiding us through the process and pointing out the most important steps we wouldn't be able to formulate by ourselves; and finally, for creating a logical basis for our upcoming ideas.