The Plant Oracle

From Howto Things
Jump to navigation Jump to search

Hosted by Brigita Kasperaite

Thursday, November 26, 2020 at 11 PM UTC+01

„The Plant Oracle“

„Institutio media“ kviečia dalyvauti pusiau virtualių dirbtuvių cikle kartu su menininke Brigita Kasperaite. Prisijunkite prie „The Plant Oracle“ („Augalų orakulo“) ir pasinerkite į paslaptingą galimos žmonių ir augalų komunikacijos, malonumų industrijos vaidmens žmonių gyvenime ir galimų ateities scenarijų tyrimą.

Dirbtuvių pagrindas – specialiai šių metų „Ars Electronica“ festivaliui sukurtas įrankių rinkinys: pasitelkusi tarp augalų ir žmonių tvyrančią energiją skatinantį elektrostimuliacinį prietaisą, menininkė sukūrė žmones ir augalus susiejančią apykaitos grandinę. Šiuo projektu ji kelia prielaidą, kad tiesioginė augalų energija galėtų padėti mums praturtinti save pačius.

„Svarstant apie Stokholmo universiteto mokslininkų tyrimus ir skaičiavimus, pagal kuriuos augalai nyksta daugiau kaip 1000 kartų greičiau, nei buvo prognozuota, mane įkvėpė fiktyvus ateities scenarijus, kuriame augalai tampa itin reti. Galbūt tokie reti, kad jų skleidžiama energija tampa pačia brangiausia ir labiausiai vertinama energija iš visų; arba, kaip aš pati vadinu, dieviška energija“, sako B. Kasperaitė. Dirbtuvių dalyviams bus suteikta galimybė menininkės sukurtu įrankių rinkiniu patiems patirti tarp žmonių ir augalų vykstančias elektros iškrovas bei paspėlioti apie galimus ateities scenarijus. Galutinis dirbtuvių rezultatas bus pristatytas nedisciplininių tyrimų laboratorijoje „Alt lab“ Vilniuje surengsimoje parodoje.

Brigita Kasperaitė – daugiadisciplininė menininkė, dirbanti su hibridinės žmonijos idėjomis ir skirtingais žmonijos suvokimo kampais. Sėkmingai baigusi Vilniaus dailės akademiją, šiuo metu B. Kasperaitė dirba ir gyvena tarp Lietuvos ir Vokietijos. Menininkė buvo viena iš šių metų „Ars Electronica“ festivalio dalyvių, kur pristatė specialius įrankius, skirtus patirti elektros energiją drauge su augalais. Savo kūrinyje „The Birth of Venus“ („Veneros gimimas“) B. Kasperaitė tyrinėja elektros iškrovas, galinčias tapti dieviškosios patirties šaltiniu.

Dirbtuvės vyks lapkričio 27 – gruodžio 18 kaip gyvų bei nuotolinių susitikimų serija. Susidomėjusius kviečiame registruotis ir siųsti trumpą motyvaciją el. paštu o-o@o-o.lt iki lapkričio 25 d. Projektą finansuoja @Lietuvos kultūros taryba ir @Vilniaus miesto savivaldybė.

Organizatorius – Institutio media, partneris – Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjunga.

www.brigitakasperaite.com www.o-o.lt

The Plant Oracle

Institutio media invites to participate in a series of semi online workshops with artist Brigita Kasperaitė. Register and join to become part of The Plant Oracle and explore the possible communication between humans and plants, the role of the pleasure industry for humans, and the future scenarios. The base for the workshop is a toolkit created for this year's Ars Electronica’20 festival, where the artist created a circuit by connecting plants and humans using an electro-stimulation device, which stimulates the energy between humans and plants. It suggests that the direct energy from plants might help to enrich ourselves and our minds.

“Rethinking the recent research from scientists from Stockholm University (Sweden) and their calculation, according to which plants are getting extinct more than 1000 times faster than predicted, I became inspired by a fictitious scenario of the future, where plants would become rare. Perhaps so rare, that their energy would be the most precious and the most expensive energy. Or, in my own term, divine.”- says B. Kasperaitė.

Participants of the workshop will use the created toolkit to experience electrical discharges between humans and plants and will speculate on the possible future scenarios. The final result of the workshop will be shown in an exhibition at Alt lab, a non disciplinary laboratory in Vilnius. The workshop will be held between 27 November – 18 December 2020, organised in a series of online and offline meetings.

Please register by email o-o@o-o.lt by 25th of November 2020 if you would like to join, including a short motivation. Brigita Kasperaitė is a multidisciplinary artist working with ideas of hybrid humanity and different angles of perception towards us. A successful graduate from Vilnius Academy of Arts, she currently works and lives in between Germany and Lithuania. The artist was one of the participants in this year’s “Ars Electronica” festival, where she offered tools for experiencing electricity together with plants. In her artwork “The Birth of Venus” she is exploring electrical discharges which may become a source for experiencing the divine.

www.brigitakasperaite.com www.o-o.lt

The project is supported by Lithuanian Council for Culture and Vilnius City Municipality. Organized by Institutio Media, in partnership with Lithuanian Interdisciplinary Artists’ Association. Image: video still from artwork "The Birth of Venus" by Brigita Kasperaitė

Toolkit

While in the past electroconvulsive therapy was used in very questionable ways, we can admit one thing, the reality is questionable in itself. And while the artist Brigita Kasperaitė explores the natural and synthetic ways of electrical discharges and how they might affect the surroundings, she is also interested in knowing and experiencing that electricity is everywhere – as well as our bodies.

To this ground, the artist wishes to explore electricity deeper and suggest investigating electroconvulsive therapy in different ways. While electricity might be a source to cause pain (military industry, lightning) it is also a source to cause pleasure (sex industry), and by investigating these two binary oppositions, the aim is to explore what might happen in between, as the nature of the world was never build only for the two of these sides.

The toolkit provides tools to explore electricity, from the basis of electroconvulsive therapy and how to change or influence the user.