Algirdas Brukštus

From Howto Things
Jump to navigation Jump to search

The Background

Algirda Brukštus daug metų dirba Vilniaus universiteto Chemijos fakultete. Šalia organinės chemijos disciplinų, vaistų kūrimo principų jau kelioliką metų dėsto alchemiją. Taip taip, būtent ją. Be to yra baigęs Individualiosios psichologijos instituto konsultantų programą.

<mediaplayer width='640' height='360' image=>http://www.howto-things.com/media/algirdas-brukstus/algirdas_01.mp4</mediaplayer>

Metachemija

metachemijos idėja kilo kaip būdas iš vienos pusės atsiitolinti ir pasižiūrėti į visas šias veiklas iš šalies, iš kitos – kaip būdas visa tai sujungti savyje į vieningą visumą.

<mediaplayer width='640' height='360' image=>http://www.howto-things.com/media/algirdas-brukstus/algirdas_02.mp4</mediaplayer>

The Idea

Už metachemijos slypi mintis, kad chemija ir psichologija yra vienos artimiausių sau disciplinų. Chemikas, manipuliuodamas atominiu-molekuliniu materijos lygmeniu keičia regimąsias pasaulio savybes. Psichologas, eidamas kartu su klientu į jo sielos gelmes, jas tiria ir tuo pačiu keičia, o tuo pačiu keičiasi ir žmogaus gyvenimas. Jau C.G.Jungas nujautė, kad kažkur giliai giliai tiedu pasauliai – išorinis ir vidinis susisiekia ir veikia vienas kitą. O ta vieta, kur tie pasauliai liečiasi priklauso ne kam kitam, o alchemijos sferai, kurioje vyksta Mysterium conjunctionis.

<mediaplayer width='640' height='360' image=>http://www.howto-things.com/media/algirdas-brukstus/algirdas_03.mp4</mediaplayer>

The Tehnology

Technologija – būti riboje. Tai panašu į piligriminę kelionę, kurios metu tai, kas vyksta išorėje, sinchronizuojasi su tuo, kas vyksta keliaujančiojo viduje. Tokios kelionės metu yra šansas išeiti iš racionaliosios logikos teikiamo dualizmo, skirstančio realybę į subjektyvią ir objektyvią, išorinį ir vidinį pasaulį ir pamatyti tai kaip vientisą, tekantį, besimainantį kontinuumą. Taip aš suprantu žodį holizmas. Tai ir alchemiko Opus Magnum, kurio metu alchemiko išorinis pasaulis susilieja su vidiniu. Konkreti kolba, konkrečios medžiagos ir atanoras, filosofinė siera, merkurijus kaip simboliai. Prasidėjęs alchemiko sieloje vidinis procesas kažkur liečiasi ir sąveikauja su išoriniu procesu. Alchemikas mato raudoną liūtą, o tuo metu kolboje atsiranda raudona spalva. Viskas vyksta sinchroniškai. Tai momentas, kai susiliečia ir atsiveria viens kitam vidus ir išorė. Tada ir tik tada, tame sąlytyje prasideda stebuklas, ir tampa įmanoma transmutacija, ir gali gimti Filosofinis Akmuo. Štai tokia technologija gaunasi.

<mediaplayer width='640' height='360' image=>http://www.howto-things.com/media/algirdas-brukstus/algirdas_04.mp4</mediaplayer>

HOWTO

Nuolat uždavinėti klausimą – ką aš čia veikiu, ar aš darau tai, kas tikrai mane „veža“, eina iš mano sielos gelmių ir jai atliepia? Daugelis mūsų šiuo metu panašūs į traukinukus, kuriuos sociumas pastatė ant bėgių ir mes riedame negalėdami ar nenorėdami pasielgti kitai, negu iš mūsų tikimasi? Nesiūlau nuvažiuoti nuo bėgių, siūlau virš jų pakilti ir pamatyti tiek išorinę, tiek vidinę „chemiją“.

<mediaplayer width='640' height='360' image=>http://www.howto-things.com/media/algirdas-brukstus/algirdas_05.mp4</mediaplayer>