How to personalize yogurt

From Howto Things
Jump to navigation Jump to search

Hosted by Mindaugas Gapševičius

Oct 3 at 3 PM UTC+02 – Oct 4 at 6 PM UTC+02

Discussion between Valentinas, Mindaugas and Auksė

Kaip suasmeninti jogurtą?

Dėl pandemijos kūrybinės dirbtuvės atidedamos keletui dienų. Tačiau spalio 6-15 dienomis bus paroda „Mikroorganizmai ir jų šeimininkai“ kur siūlysime patiems gamintis suasmenintus jogurtus, sekant video medžiagą. Jūsų jogurtai galėtų tapti parodos „Mikroorganizmai ir jų šeimininkai“ dalimi. Instruktuosime kaip tai padaryti. Susidomėjote? Užeikite į parodą bei rašykite mums adresu o-o@o-o.lt Pagrindinė kūrybinių dirbtuvių parodos tema – estetinio patyrimo priklausomybė nuo suvartotų produktų, arba kaip tam tikri produktai (projekto atveju – konkretūs mikroorganizmai) veikia mūsų biotą – žarnyne gyvenančių įvairių mikroorganizmų populiacijas, prisidedančias prie bendros žmogaus organizmo gerovės ir galimai – prie estetinio patyrimo. Dirbtuves remia Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė. Organizuoja Institutio media kartu su Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjunga. ///

How to personalize yogurt?

On 3 & 4 October creative workshops will be organized in the Alt lab laboratory, participants of which will be invited to produce and to experience their own personalized yogurt. The produced yogurts will become part of the exhibition “Microorganisms and their hosts” at “Atletika” gallery. The main theme of the creative workshops and the subsequent exhibition is the dependence of aesthetic experience on the products consumed, or how certain products (specific microorganisms in the case of this project) affect our biota – intestinal populations of various microorganisms, which contribute to wellbeing of our organisms and possibly contribute to aesthetic experience. Interested? Email us at o-o@o-o.lt Creative workshops will be led by Mindaugas Gapševičius, implemented in collaboration with Auksė Gaižauskaitė and Valentinas Klimašauskas. The project is funded by Lithuanian Council for Culture and Vilnius City Municipality. Organized by Institutio media together with Lithuanian Interdisciplinary Artists’ Association.

Participants

  • Margarita Valionytė
  • Gabija Strockytė
  • Evelina Bernatonytė
  • Viktorija Balkute
  • Julius Judin

Photos

Photo: Vytas Nomadas