Lactose intolerant? Let's employ bacteria!

From Howto Things
Revision as of 19:50, 12 April 2020 by Miga (talk | contribs) (→‎Elisabeth Kovtiak)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Įdarbinsime Bakterijas!

Kviečiame į atviros nedisciplininių tyrimų laboratorijos „Alt lab“ atidarymą ir jo metu vyksiantį kūrybinių dirbtuvių rezultatų pristatymą!

Renginio pradžia: 2019 m. gruodžio 28 d. 18:00
Renginio vieta: „Alt lab“ laboratorija, kultūros kompleksas „Sodas 2123“ (Vitebsko g. 23, Vilnius, 304 kab.)


Alternatyvioje nedisciplininių tyrimų laboratorijoje „Alt lab“, veikiančioje besikuriančiame kultūros centre „Sodas 2123“, 2019 m. gruodžio 7-8 dienomis vyko kūrybinės dirbtuvės „Netoleruojate laktozės? Niekai, įdarbinsime bakterijas!“. Į šių kūrybinių dirbtuvių rezultatų pristatymą 2019 m. gruodžio 28-osios vakarą kviečiami visi besidomintys meno ir mokslo projektais, mikroorganizmų poveikiu mūsų savijautai bei jų panaudojimo galimybėmis. Kartu kviečiame visus ir į naujos nedisciplininių tyrimų laboratorijos „Alt lab“ atidarymą.

„Alt lab“ užpildys spragą tarp augančio domėjimosi ekologija, šiuolaikinio meno ir sparčiai besivystančių biotechnologijų. „Alt lab“ nariai keisis savo žiniomis, demistifikuoti mokslinius eksperimentus bei paaiškins įdomius meninius sprendimus.

„Matydami, jog skaitmeninės mašinos perima iš žmonių techninius darbus, o ekologinių problemų akivaizdoje reikalingi kūrybingi sprendimai, siekiame sukurti terpę kūrybinių sprendimų paieškai. Šias paieškas siejame su nedisciplininių tyrimų laboratorijos stiprinimu bei šiuolaikinių (bio)technologijų įsisavinimu. Inovatyvių kūrybinių sprendimų ieškosime įgyvendindami bendrus projektus su meno ir mokslo atstovais, pasitelkdami mokslinį ir DIY („pasidaryk pats“) metodus.“ – mintimis dalijasi laboratorijos iniciatorius M. Gapševičius.

Kūrybinių dirbtuvių dalyviai: Bon, Elisabeth Kovtiak, Lina Rukevičiūtė, Rūta Spelskytė, Mindaugas Gapševičius, Auksė Gaižauskaiė.

Laboratorijos įkūrimą remia VšĮ Institutio Media. Kūrybines dirbtuves parėmė Lietuvos kultūros taryba, bei Šiaurės šalių ministrų taryba. Partneriai – Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjunga, Sintetinės biologijos organizacija "SinBio".


Daugiau informacijos apie projektą:
Svetainė: http://www.o-o.lt
Instagram: @altlab_
Facebook: Alt lab (@TheAltLab)
Twitter: @lab_alt

Let’s Employ Bacteria!

Opening of Non-Disciplinary Research Laboratory “Alt lab” and Presentation of Workshop Results

Event date & time: 28 December 2019, 6 PM
Location: “Alt lab” laboratory, SODAS2123 cultural centre “Sodas 2123” (Vitebsko 23, Vilnius, room 304)

Creative workshop titled “Lactose intolerant? Let's employ bacteria!” was held 7–8 December 2019 in an alternative non-disciplinary research laboratory “Alt lab” located at newly established cultural centre “Sodas 2123”. Presentation of results of this workshop will take place on the evening of 28th December 2019 in the same location. Everyone interested in art and science projects, in the influence of microorganisms to our health and in related possibilities to work with those microorganisms is invited to join this event. This evening will also mark the opening of non-disciplinary research laboratory “Alt lab”.

“Alt lab” will fill the gap between the growing interest in ecology, contemporary art and rapidly developing biotechnologies. Members of “Alt lab” will exchange their knowledge, will de-mystify scientific experiments and will explain difficult artistic decisions.

“As we observe how digital machines take over technical tasks from humans and creative solutions are needed in the light of ecological problems, we aim to create an environment for development of these solutions. We see this development as inseparable from strengthening of non-disciplinary research laboratory and implementation of contemporary (bio)technologies. We will search for innovative creative solutions by implementing projects together / in collaboration with artists and scientists and by employing scientific and DIY methods.” – states the initiator of the laboratory M. Gapševičius.


Participants of creative workshop: Bon, Elisabeth Kovtiak, Lina Rukevičiūtė, Rūta Spelskytė, Mindaugas Gapševičius, Auksė Gaižauskaitė.

“Alt lab” laboratory is supported by Institutio Media. Creative workshop is supported by Lithuanian Council for Culture and Nordic Council of Ministers. Partners: Lithuanian Interdisciplinary Artists’ Association, Synthetic Biology Organisation "SinBio".

More about the project:
http://www.o-o.lt
Instagram: @altlab_
Facebook: Alt lab (@TheAltLab)
Twitter: @lab_alt

Netoleruojate laktozės? Niekai, įdarbinsime bakterijas!

Kūrybinės dirbtuvės
2019 gruodžio 7-8 d.d., Vilnius, Vitebsko g. 23, 304 kab.


2019 m. gruodžio 7-8 dienomis alternatyvioje nedisciplininių tyrimų laboratorijoje alt lab, veikiančioje besikuriančiame kultūros centre SODAS 2123, vyks kūrybinės dirbtuvės „Netoleruojate laktozės? Niekai, įdarbinsime bakterijas!“ Į jas kviečiami visi besidomintys meno ir mokslo projektais, mikroorganizmų poveikiu mūsų savijautai bei jų panaudojimo galimybėmis.

Šiandien gana sparčiai aktualizuojamas mikroorganizmų pasitelkimas „savęs patobulinimui“, pavyzdžiui, vartojant fermentuotą arbatą, jogurtą ar įvairius probiotikus, taip aktyvinant ar net keičiant natūralias organizmo funkcijas. Tačiau kiek panašius eksperimentus galima panaudoti estetinėms patirtims ar išgyvenimams? Kaip estetinės patirtys galėtų būti formuojamos pasitelkiant bakterijas, esančias jogurte? Ir kiek šiuolaikinis menas galėtų prisidėti prie šių klausimų kėlimo bei atsakymų ieškojimo?

Kūrybinių dirbtuvių metu planuojama ne tik apžvelgti bakterijų ir mūsų organizmo sąveikos aspektus, bet ir savarankiškai izoliuoti Lactobacillus ir Streptococcus bakterijas iš jogurto, identifikuoti jų kamienus bei suprasti jų įtaką žmogaus organizmui. Dirbtuvių metu dalyviai turės galimybę eksperimentuoti, diskutuoti ir įgyvendinti savo vizijas kartu su menininku Mindaugu Gapševičiumi bei mokslininke Aukse Gaižauskaite. Realizuotas idėjas bus galima pristatyti viešai, alt lab laboratorijos atidarymo renginyje, kuris planuojamas šių metų pabaigoje.

Mindaugas Gapševičius – menininkas, Vilniaus dailės akademijoje apsigynęs meno magistro laipsnį, vėliau Londono Goldsmiths’ universitete – filosofijos magistrą. Nuo 2015 dėsto Bauhauzo universitete Veimare, kur tęsia meno doktorantūros studijas. Gapševičius savo mene kvestionuoja mašinų kūrybiškumą ir neapsiriboja kūrybiškumo apraiškomis žmonijoje.


Auksė Gaižauskaitė – mokslininkė, baigusi genetikos bakalauro ir molekulinės biologijos magistro studijas Vilniaus universitete. Daugiau kaip ketverius metus dirbo ir stažavosi aukšto lygio mokslinius tyrimus vykdančiose laboratorijose, įsikūrusiose Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centre bei „Thermo Fisher Scientific“ įmonės padalinyje Vilniuje. 2017 metais kartu su Vilnius-Lithuania iGEM komanda iškovojo pirmąją vietą prestižiniame pasauliniame sintetinės biologijos konkurse Bostone.


Dirbtuvių vieta: alt lab laboratorija (Vitebsko g. 23, 304 kab.)
Dirbtuvių laikas: 2019 m. gruodžio 7 ir 8 d., nuo 12 iki 16 val.

Kviečiame registruotis į kūrybines dirbtuves el. paštu o-o@o-o.lt. Laiške trumpai prisistatykite ir motyvuokite savo ketinimą dalyvauti. Vietų skaičius ribotas.


Kūrybines dirbtuves rengia Institutio media, remia Lietuvos kultūros taryba. Partneriai – Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjunga, Sintetinės biologijos organizacija.


Daugiau informacijos apie projektą http://www.howto-things.com bei @altlabvilnius Instagram paskyroje.


Lactose intolerant? Let's employ bacteria!

A creative workshop titled “Lactose intolerant? Let's employ bacteria!” will be organised in an alternative non-disciplinary research laboratory alt lab on the 7–8 December 2019, located in a new cultural centre “Sodas 2123” (Vitebsko 21 & 23, Vilnius). The workshop will invite everyone interested in art and science projects, the influence of microorganisms to our bodies and our ability to control them, to join for a session of experimentation.

The use of microorganisms for “self-improvement”, for example, through the use of fermented tea, yoghurt or various probiotics, is being rapidly actualised today, thus activating or even altering the natural functions of the body. The question is, however, whether similar experiments could be used for aesthetic experiences. How those aesthetic experiences could be shaped by employing yoghurt bacteria? And to what extent could contemporary art contribute to this discussion by raising similar questions and looking for answers?

This creative workshop will not only give an overview of various aspects of interrelation between our organisms and bacteria – its participants will also be able to isolate Lactobacillus and Streptococcus bacteria from yoghurt, to identify their stems and to analyse their possible influence on human body. Participants will have a possibility to experiment, to discuss and to realise their visions together with artist Mindaugas Gapševičius and scientist Auksė Gaižauskaitė. Finalised results of this workshop will be presented in a public event of the opening of alt lab, which is planned to take place towards the end of this year.

Mindaugas Gapševičius obtained his MA at Vilnius Academy of Arts in 1999, and his MPhil at Goldsmiths, University of London in 2016. Since 2016, he has been conducting PhD research at Bauhaus University, Weimar, where he holds an artistic associate chair. Gapševičius’ works question the creativity of machines, and do not presume humans are the only creative force. www.triple-double-u.com

Auksė Gaižauskaitė is an alumna of Vilnius University who specialises in Genetics and Molecular Biology. She has worked and trained in high profile scientific laboratories at Vilnius University Life Sciences Centre and at “Thermo Fisher Scientific” Vilnius’ division for more than four years now. She was a member of “Vilnius-Lithuania iGEM” team, which won the Grand Prize in the largest, most prestigious, international Synthetic Biology Competition iGEM in 2017.

Location: alt lab laboratory (Vitebsko Str. 23, room 304, Vilnius, cultural centre “Sodas 2123”) Time: 7–8 December 2019, 12 noon to 4 pm.

Please register by email if you would like to take part o-o@o-o.lt. Please include brief motivation in your email.

Organiser: Institutio media Sponsor: Lithuanian Council for Culture Partners: Lithuanian Interdisciplinary Artists’ Association, Synthetic Biology Organisation


More about the project http://www.howto-things.com and @altlabvilnius Instagram

Documentation

1st day

File:employ-bacteria-slides.pdf

Slides:

Photo: Vilius Vaitiekūnas

2nd day

Slides:

Presentation of the projects

Opening of Non-Disciplinary Research Laboratory “alt lab” and Presentation of Workshop Results

Event date & time: 28 December 2019, 6 pm Location: “alt lab” laboratory, SODAS2123 cultural centre (Vitebsko 23, Vilnius, room 304)

Creative workshop titled “Lactose intolerant? Let’s employ bacteria!” was held 7–8 December 2019 in an alternative non-disciplinary research laboratory “alt lab” located at newly established cultural centre “Sodas 2123”. Presentation of results of this workshop will take place on the evening of 28th December 2019 in the same location. Everyone interested in art and science projects, in the influence of microorganisms to our health and in related possibilities to work with those microorganisms is invited to join this event. This evening will also mark the opening of non-disciplinary research laboratory “alt lab”.

“Alt lab” will fill the gap between the growing interest in ecology, contemporary art and rapidly developing biotechnologies. Members of “alt lab” will exchange their knowledge, will de-mystify scientific experiments and will explain difficult artistic decisions.

“As we observe how digital machines take over technical tasks from humans and creative solutions are needed in the light of ecological problems, we aim to create an environment for development of these solutions. We see this development as inseparable from strengthening of non-disciplinary research laboratory and implementation of contemporary (bio)technologies. We will search for innovative creative solutions by implementing projects together / in collaboration with artists and scientists and by employing scientific and DIY methods.” – states the initiator of the laboratory Mindaugas Gapševičius.

Participants of creative workshop: Bon, Auksė Gaižauskaitė, Mindaugas Gapševičius, Elisabeth Kovtiak, Lina Rukevičiūtė, Rūta Spelskytė.

“alt lab” laboratory is supported by Institutio Media. Creative workshop is supported by Lithuanian Council for Culture and Nordic Council of Ministers.

Partners: Lithuanian Interdisciplinary Artists’ Association, Synthetic Biology Organisation.

Mindaugas Gapsevicius

Ruta Spelskyte

Photo: Vilius Vaitiekūnas

Elisabeth Kovtiak

Photo: Vilius Vaitiekūnas

Bon Alog

N
(candypill, natural ingredients, 2019)

Sudėtinio principo tabletė savyje apjungia vaistinį pobūdį: Lacto Bacillus, gerąsias jogurto bakterijas ir saulės generuojamą Vitaminą D; tuo pačiu ir pastilės/saldainio savybes t.y. natūraliai džiovintus vaisius: šermukšniai, obuoliai, spanguolės naudojami kaip koncentruoto mikroelementų šaltiniai. Dirbtuvių metu buvo kvestionuojama, ar gali pastilė apimti veikliųjų medžiagų daugiafunkciškumą ir savo poveikiu būti suvokiama ne kaip vaistų forma? Ar tamsiuoju sezono metu vaisto pakaitalas gali modifikuoti blogą nuotaiką, nuovargį ir kartu turėti papildomas organizmui naudingas savybes bei kokia jo prieiga įmanoma šiandien?

Gallery

2019-11-10

2019-11-12

2019-11-14

2019-11-16